Traffic design, ujednolicone fasady i harmonia w mieście

Ujednolicają, modernizują, upiększają, tworzą przestrzenie z którymi chce się obcować, w których chce się przebywać. Traffic Design to stowarzyszenie, które mieści się w Gdyni i działa na rzecz miasta. Grupa ludzi, która koncentruje się wokół estetyki i sztuki w przestrzeni publicznej.  Proj. Syfon Studio, fot. Rafał Kołsut (źródło: materiały prasowe Traffic Design)

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top